Pori cynlluniau gwaith i'r dyfodol

Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol, 2023

Mae’r blaengynllun yn rhestr o benderfyniadau allweddol bydd y cyngor yn ei wneud dros y flwyddyn nesaf. Mae blaengynlluniau'r Pwyllgor Craffu ar gael ar hyn o bryd i'w gweld ar dudalen we ein Pwyllgorau Craffu, a byddant yn cael eu trosglwyddo maes o law.

 

Plans
  • There are no Cynlluns published for this period