Pori cynlluniau gwaith i'r dyfodol

Cabinet, 2023

Mae’r blaengynllun yn rhestr o benderfyniadau allweddol bydd y cyngor yn ei wneud dros y flwyddyn nesaf. Mae blaengynlluniau'r Pwyllgor Craffu ar gael ar hyn o bryd i'w gweld ar dudalen we ein Pwyllgorau Craffu, a byddant yn cael eu trosglwyddo maes o law.