Penderfyniadau swyddogion

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth am benderfyniadau diweddar sydd wedi cael eu cymryd gan swyddogion y cyngor.

Penderfyniadau swyddogion
Teitl Date
CRONFA ARGYFWNG AR GYFER BYSIAU - CRONFA BONTIO AR GYFER BYSIAU 23/06/2023
CYFEDDU ADEILADAU A SAFLEOEDD AR GYFER DARPARU LLETY TAI O DAN RAN II O DDEDDF TAI 1985 10/03/2023