Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Gwener, 8fed Gorffennaf, 2022 10.00 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

8. ADOLYGIAD COFRESTR RISG CHWARTER 2 2022


Cyfarfod:  Dydd Gwener, 8fed Gorffennaf, 2022 10.00 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

9. POLISÏAU / CYNLLUNIAU NEWYDD


Cyfarfod:  Dydd Gwener, 8fed Gorffennaf, 2022 10.00 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

10. ADOLYGIADAU POLISI BLYNYDDOL


Cyfarfod:  Dydd Gwener, 8fed Gorffennaf, 2022 10.00 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

12. ADRODDIADAU PERFFORMIAD FEL AR 31 MAWRTH 2022


Cyfarfod:  Dydd Gwener, 8fed Gorffennaf, 2022 10.00 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

14. IS-GRONFA ECWITI GWEITHREDOL CYNLIADWY


Cyfarfod:  Dydd Gwener, 8fed Gorffennaf, 2022 10.00 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

11. DIWEDDARIAD GAN Y GWEITHREDWR


Cyfarfod:  Dydd Gwener, 8fed Gorffennaf, 2022 10.00 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

15. ADOLYGIAD PERTHYNAS A PHERFFORMIAD BETNYCA GWARANNAU BYD-EANG


Cyfarfod:  Dydd Gwener, 8fed Gorffennaf, 2022 10.00 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

16. GWASANAETH YMGYSYLLTU ROBECO - ADRODDIAD YMGYSYLLTU CH1 2022


Cyfarfod:  Dydd Gwener, 8fed Gorffennaf, 2022 10.00 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

17. ADRODDIADAU BUDDSODDI CYFRIFOL A RISG HINSAWDD


Cyfarfod:  Dydd Gwener, 8fed Gorffennaf, 2022 10.00 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

6. DATGANIAD/ARCHWILIAD BLYNYDDOL 2021/22


Cyfarfod:  Dydd Gwener, 8fed Gorffennaf, 2022 10.00 yb - Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

7. DIWEDDARIAD GAN YR AWDURDOD LLETYA