Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 1af Mawrth, 2023 10.00 yb - Cyngor Sir

5.2 STRATEGAETH CYLLIDEB REFENIW 2023/24 I 2025/26


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 1af Mawrth, 2023 10.00 yb - Cyngor Sir

7.3 RHYBUDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN CYNGHORWYR GARETH THOMAS, ANN DAVIES, ROB JAMES AC CRISH DAVIES


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 8fed Tachwedd, 2023 10.00 yb - Cyngor Sir

6. CYFLWYNIAD GAN BRIF SWYDDOG TÂN ROGER THOMAS, GWASANAETH TÂN AC ACHUB CANOLBARTH A GORLLEWIN CYMRU.


Cyfarfod:  Dydd Iau, 23ain Tachwedd, 2023 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd

5. LLAWLYFR CYNNAL A CHADW Y CYNLLUN RHEOLI ASEDAU PRIFFYRDD RHAN 4.8 - CYNLLUN GWASANAETH DROS Y GAEAF A THYWYDD GARW PRIFFYRDD


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 24ain Ionawr, 2024 10.00 yb - Cyngor Sir

7.2 CYFRIF REFENIW TAI A PHENNU RHENTI TAI 2024/25