Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 1af Mawrth, 2023 10.00 yb - Cyngor Sir

7.2 RHYBUDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN CYNGHORWYR ROB JAMES, DERYK CUNDY, ANDREW DAVIES AC ARWEL DAVIES


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 1af Mawrth, 2023 10.00 yb - Cyngor Sir

7.3 RHYBUDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN CYNGHORWYR GARETH THOMAS, ANN DAVIES, ROB JAMES AC CRISH DAVIES