Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 30ain Tachwedd, 2020 10.00 yb - Cabinet

13. CRONFA ARLOESI ARFOR


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 13eg Ionawr, 2021 10.00 yb - Cyngor Sir

9.5 RHYBUDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN Y CYNGHORYDD CEFIN CAMPBELL


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 10fed Chwefror, 2021 10.00 yb - Cyngor Sir

7.3 RHYBUDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN Y CYNGHORYDD ROB JAMES


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 10fed Chwefror, 2021 10.00 yb - Cyngor Sir

9.2 CWESTIWN GAN Y CYNGHORYDD GARETH JOHN I'R CYNGHORYDD EMLYN DOLE, ARWEINYDD Y CYNGOR


Cyfarfod:  Dydd Llun, 1af Mawrth, 2021 10.00 yb - Cabinet

7. RHYBUDD GYNNIG A GYFEIRIWYD GAN Y CYNGOR (10FED CHWEFROR 2021) - YMGYNGHORIADAU ADDYSG


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 3ydd Mawrth, 2021 10.00 yb - Cyngor Sir

5.1 STRATEGAETH Y GYLLIDEB REFENIW 2021/22 - 2023/24


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 3ydd Mawrth, 2021 10.00 yb - Cyngor Sir

5.3 RHAGLEN GYFALAF PUM MLYNEDD (CRONFA'R CYNGOR) - 2021/22 - 2025/26


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 10fed Mawrth, 2021 10.00 yb - Cyngor Sir

6. DATGANIAD POLISI TALIADAU 2021/22


Cyfarfod:  Dydd Llun, 12fed Ebrill, 2021 10.00 yb - Cabinet

8. CYFRADDAU BUSNES - CYNLLUN RHYDDHAD ARDRETHI MANWERTHU, HAMDDEN A LETYGARWCH 2021/22


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 12fed Mai, 2021 10.00 yb - Cyngor Sir

8.4 12 EBRILL 2021


Cyfarfod:  Dydd Iau, 10fed Mehefin, 2021 2.30 yp - Cyd-Gyfarfod o'r Pwyllgorau Craffu Polisi & Adnoddau a Chymunedau & Adfywio

4. CYNLLUN ADFER A CHYFLAWNI ECONOMAIDD SIR GAERFYRDDIN


Cyfarfod:  Dydd Llun, 21ain Mehefin, 2021 10.00 yb - Cabinet

8. CYNLLUN ADFER A CHYFLAWNI ECONOMAIDD SIR GAERFYRDDIN


Cyfarfod:  Dydd Llun, 21ain Mehefin, 2021 10.00 yb - Cabinet

9. CYLLID GRANT ADFYWIO AR GYFER Y DYFODOL.