Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 1af Mawrth, 2023 10.00 yb - Cyngor Sir

5.2 STRATEGAETH CYLLIDEB REFENIW 2023/24 I 2025/26


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 8fed Mawrth, 2023 10.00 yb - Cyngor Sir

5. DATGANIAD POLISI TALIADAU 2023-2024


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 3ydd Mai, 2023 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

5. CYNLLUNIAU DARPARU GWASANAETH ADRAN Y PRIF WEITHREDWR


Cyfarfod:  Dydd Gwener, 16eg Mehefin, 2023 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

4. ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2022/23


Cyfarfod:  Dydd Gwener, 14eg Gorffennaf, 2023 10.00 yb - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

5.5 CRONFA BENSIWN DYFED CYNLLUN ARCHWILIO MANWL 2023


Cyfarfod:  Dydd Gwener, 14eg Gorffennaf, 2023 10.00 yb - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

5.7 TROSOLWG A CHRAFFU - ADDAS I'R DYFODOL?


Cyfarfod:  Dydd Gwener, 14eg Gorffennaf, 2023 10.00 yb - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

8. DATGANIAD CYFRIFON CRONFA BENSIWN DYFED CYN-ARCHWILIO 2022-23


Cyfarfod:  Dydd Gwener, 29ain Medi, 2023 10.00 yb - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

6. POLISI CWYNION Y CYNGOR ADRODDIAD BLYNYDDOL 2022-23


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 18fed Hydref, 2023 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

5. ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT CYNGOR SIR GAR AR GYFER 2022-23


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 18fed Hydref, 2023 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

6. ADRODDIAD ALLDRO CYLLIDEB REFENIW 2022/23


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 18fed Hydref, 2023 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

7. ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2023/24


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 18fed Hydref, 2023 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

8. ADRODDIAD CHWARTEROL YNGYLCH RHEOLI'R TRYSORLYS A DANGOSYDD DARBODAETH EBRILL 1AF 2023 1 MEHEFIN 30AIN 2023


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 12fed Rhagfyr, 2023 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

4. ADRODDIAD MONITRO ABSENOLDEB SALWCH - ADRODDIAD DIWEDD BLWYDDYN - 2022/23 A CHWARTER 2 2023/24


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 12fed Rhagfyr, 2023 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

6. ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2023/24


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 12fed Rhagfyr, 2023 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

10. ADRODDIAD PERFFORMIAD CWARTER 2 - 2023/24 (01/04/2023-30/09/2023) YN BRIODOL I'R PWYLLGOR CRAFFU HWN


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 24ain Ionawr, 2024 10.00 yb - Cyngor Sir

7.2 CYFRIF REFENIW TAI A PHENNU RHENTI TAI 2024/25


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 31ain Ionawr, 2024 2.00 yp - Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

4. YMGYNGHORI YNGHYLCH STRATEGAETH Y GYLLIDEB REFENIW 2024/25 TAN 2026/27


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 31ain Ionawr, 2024 2.00 yp - Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

5. ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2023/24