Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 15fed Tachwedd, 2023 10.10 yb - Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol.

4. I YSTYRIED APÊL GAN YMGEISYDD M.C. YN ERBYN PENDERFYNIAD YR AWDURDOD SEF PEIDIO Â DARPARU CLUDIANT AM DDIM I'R YSGOL


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 5ed Mawrth, 2024 10.00 yb - Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol.

5. I YSTYRIED APÊL GAN YMGEISYDD D.T. YN ERBYN PENDERFYNIAD YR AWDURDOD SEF PEIDIO Â DARPARU CLUDIANT AM DDIM I'R YSGOL


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 5ed Mehefin, 2024 10.30 yb - Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol.

4. I YSTYRIED APÊL GAN YMGEISYDD K.A. YN ERBYN PENDERFYNIAD YR AWDURDOD SEF PEIDIO Â DARPARU CLUDIANT AM DDIM I'R YSGOL