Manylion y mater

CARMARTHENSHIRE COUNTY COUNCIL'S ANNUAL REPORT 2023-24

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 18/04/2024

Angen penderfyniad: 11 Rhag 2024 Yn ôl County Council

Considered on: 7 Hyd 2024 Yn ôl Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd

Considered on: 18 Tach 2024 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Cyng Philip Hughes, Aelod y Cabinet PMHughes@sirgar.gov.uk

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Gwyneth Ayers, Rheolwr Polisi Corfforaethol a Phartneriaeth E-bost: GAyers@carmarthenshire.gov.uk.