Manylion y mater

CYNNIG I GYNYDDU CAPASITI YSGOL GYMRAEG GWENLLIAN

Proses statudol ar gyfer y cynnig i adleoli Ysgol Gymraeg Gwenllian i safle newydd a chynyddu ei chapasiti i 210 + 30 o leoedd meithrin ym mis Medi 2024, pan fydd yr ysgol newydd yn cael ei feddiannu.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 02/04/2024

Angen penderfyniad: 15 Gorff 2024 Yn ôl Cabinet

Considered on: 17 Mai 2024 Yn ôl Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Gartrefi, Addysg a'r Gymraeg

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Addysg a Phlant

Adran: Addysg a Phlant

Cyswllt: Sara Griffiths, Rheolwr Tim Moderneiddio E-bost: smgriffiths@carmarthenshire.gov.uk.