Manylion y mater

ADRODDIAD MONITRO PERFORMIAD CHWARTER 3

To monitor the progress in delivering the objectives/actions and targets set out in the New Corporate Strategt relevant to the Committees remit.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/01/2024

Angen penderfyniad: 29 Ebr 2024 Yn ôl Cabinet

Considered on: 21 Maw 2024 Yn ôl Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Prif Aelod: Cyng. Darren Price, Arweinydd Y Cyngor DaPrice@sirgar.gov.uk

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Agenda items