Manylion y mater

STRATEGAETH GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 10 MLYNEDD (ÔL YMGYNGHORIAD)

DARPARU GWELEDIGAETH I AELODAU YNGHYLCH SUT Y BYDDWN YN DARPARU SWYDDOGAETHAU GWASANAETHAU CYMDEITHASOL STATUDOL DROS Y DEG MLYNEDD NESAF. BYDD Y DDOGFEN YN MANYLION Y MEYSYDD CANLYNOL;

CYFLWYNIAD, DATGANIAD O WELEDIGAETH, Y GWASANAETHAU Y MAE POBL YN EI DDERBYN, MODELAU GOFAL GWAITH CYMDEITHASOL, DIOGELU, INTEGREIDDIO A PHARTNERIAETHAU , GWEITHLU A CHYNLLUN GWEITHREDU

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: Redraft Awaited

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/01/2024

Angen penderfyniad: 16 Medi 2024 Yn ôl Cabinet

Considered on: 21 Maw 2024 Yn ôl Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Prif Aelod: Cyng. Jane Tremlett, Aelod y Cabinet JTremlett@sirgar.gov.uk

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cymunedau

Adran: Cymunedau