Manylion y mater

Performance Monitoring Report Quarter 3

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 28/01/2024

Angen penderfyniad: 29 Ebr 2024 Yn ôl Cabinet

Considered on: 11 Maw 2024 Yn ôl Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd

Prif Aelod: Cyng. Darren Price, Arweinydd Y Cyngor DaPrice@sirgar.gov.uk

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr