Manylion y mater

ADRODDIAD YNGYLCH RHEOLI'R TRYSORLYS A DANGOSYDD DARBODAETH EBRILL 1AF 2023 I RHAGFYR 31AIN 2023

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/01/2024

Angen penderfyniad: 17 Ebr 2024 Yn ôl Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Angen penderfyniad: 29 Ebr 2024 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Adnoddau

Prif Gyfarwyddwr:

Adran: Gwasanaethau Corfforaethol

Cyswllt: Anthony Parnell, Rheolwr Pensiwn a Buddsodiadau Gyllidol E-bost: AParnell@carmarthenshire.gov.uk.