Manylion y mater

ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2023/24

Math o benderfyniad: Non-key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/01/2024

Angen penderfyniad: 13 Mai 2024 Yn ôl Cabinet

Considered on: 2 Mai 2024 Yn ôl Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Prif Aelod: Adnoddau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Adran: Gwasanaethau Corfforaethol

Cyswllt: Andrea Thomas, Gyfrifydd Grwp E-bost: AndThomas@sirgar.gov.uk.