Manylion y mater

Diweddariad ar y Cynllun Archwilio

Math o benderfyniad: Non-key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 03/09/2023

Angen penderfyniad: 15 Rhag 2023 Yn ôl Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Adran: Gwasanaethau Corfforaethol

Cyswllt: Helen Pugh, Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth Ariannol E-bost: HLPugh@carmarthenshire.gov.uk.