Manylion y mater

Gwrandawiadau Disgyblu

Ymdrin ag achosion o dorri'r Côd Ymddygiad yn dilyn unrhyw atgyfeiriadau gan yr Ombwdsmon.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Part exempt  -

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Robert Edgecombe, Rheolwr y Gwasanaethau Cyfreithiol E-bost: RJEdgeco@carmarthenshire.gov.uk.