Manylion y mater

Hyfforddiant Côd Ymddygiad

Cytuno ar y trefniadau ynghylch yr Hyfforddiant Côd Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr Tref a Chymuned yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/08/2023

Angen penderfyniad: 24 Mai 2024 Yn ôl Pwyllgor Safonau

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Robert Edgecombe, Rheolwr y Gwasanaethau Cyfreithiol E-bost: RJEdgeco@carmarthenshire.gov.uk.