Manylion y mater

Dyletswyddau Arweinwyr y Grwpiau

Cytuno ar y cyngor a'r arweiniad a fydd yn cael ei roi i Arweinwyr Grwpiau Gwleidyddol ynghylch paratoi eu hadroddiadau blynyddol i'r Pwyllgor Safonau o dan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/08/2023

Angen penderfyniad: 22 Ebr 2024 Yn ôl Pwyllgor Safonau

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Robert Edgecombe, Rheolwr y Gwasanaethau Cyfreithiol E-bost: RJEdgeco@carmarthenshire.gov.uk.