Manylion y mater

Data Blynyddol am y Côd Ymddygiad

Adolygu'r ymatebion a dderbyniwyd gan Gynghorau Tref a Chymuned i'r cais blynyddol am ddata ynghylch y Côd Ymddygiad.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/08/2023

Angen penderfyniad: 9 Medi 2024 Yn ôl Pwyllgor Safonau

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Robert Edgecombe, Rheolwr y Gwasanaethau Cyfreithiol E-bost: RJEdgeco@carmarthenshire.gov.uk.