Manylion y mater

Adroddiad Blynyddol yr Ombwdsmon

Ystyried yr Adroddiad Blynyddol a gyhoeddir gan yr Ombwdsmon a nodi unrhyw gamau sy'n codi

Math o benderfyniad: Non-key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/08/2023

Angen penderfyniad: 9 Medi 2024 Yn ôl Pwyllgor Safonau

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Robert Edgecombe, Rheolwr y Gwasanaethau Cyfreithiol E-bost: RJEdgeco@carmarthenshire.gov.uk.