Manylion y mater

Adolygiad o'r Camau Gweithredu

Adolygu camau gweithredu'r Pwyllgor i nodi’r cynnydd ar y camau gweithredu y cytunwyd arnynt a nodi camau ychwanegol i'w cynnwys.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/08/2023

Angen penderfyniad: 24 Mai 2024 Yn ôl Pwyllgor Safonau

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Gartrefi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Robert Edgecombe, Rheolwr y Gwasanaethau Cyfreithiol E-bost: RJEdgeco@carmarthenshire.gov.uk, Gaynor Morgan, Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd E-bost: GMorgan@carmarthenshire.gov.uk Tel: 01267 224026.