Manylion y mater

CYFEDDU ADEILADAU A SAFLEOEDD AR GYFER DARPARU LLETY TAI O DAN RAN II O DDEDDF TAI 1985

Rheoleiddio cyfeddiant blaenorol tir ac adeiladau at ddibenion Rhan II o Ddeddf Tai 1985 o dan ddarpariaethau Adran 122 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: Recommendations Approved

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/03/2023

Angen penderfyniad: 10 Ebr 2023 Yn ôl Pennaeth Adfywio

Adran: Prif Weithredwr

Penderfyniadau

Dogfennau