Manylion y mater

ADRODDIAD BLYNYDDOL CYFARWYDDWR STATUDOL Y GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 2022/23

Mae'r adroddiad yn archwilio pob maes gwasanaeth o fewn Gofal Cymdeithasol ac yn dangos sut yr ymdrinnir â strategaethau, gweithredoedd, targedau a risgiau'r gwasanaeth a sut y byddant yn cael eu rhoi ar waith. Mae'n cynnwys trosolwg o sut rydym wedi perfformio yn 2022/23, ynghyd ag asesiad ynghylch y dyfodol a'n blaenoriaethau strategol ar gyfer 2023/24.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: Recommendations Approved

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 02/03/2023

Angen penderfyniad: 30 Hyd 2023 Yn ôl Cabinet

Angen penderfyniad: 6 Rhag 2023 Yn ôl County Council

Prif Aelod: Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr:

Adran: Cymunedau

Cyswllt: Silvana Sauro, Rhelowr Perfformiad, Dadansoddi a Systemau E-bost: ssauro@carmarthenshire.gov.uk.

Agenda items