Manylion y mater

POLISI EIDDO GWAG

CYFLWYNO'R POLISI EIDDO GWAG A FYDD YN GOSOD Y WELEDIGAETH A'R RHAGLEN WAITH I'R CYNGOR WRTH FYND I'R AFAEL Â CHARTREFI PRESWYL GWAG O FEWN Y SIR AM Y 4 BLYNEDD NESAF. MAE'R POLISI HEFYD YN NODI'R CYD-DESTUN LLEOL A PHWYSIGRWYDD DOD Â THAI GWAG YN ÔL I DDEFNYDD I HELPU I DDIWALLU'R ANGEN AM DAI YN Y SIR YN ENWEDIG AR GYFER POBL LEOL.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: Recommendations Approved

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 23/12/2022

Angen penderfyniad: 27 Maw 2023 Yn ôl Cabinet

Angen penderfyniad: 19 Ebr 2023 Yn ôl County Council

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Gartrefi

Prif Gyfarwyddwr:

Adran: Cymunedau

Cyswllt: Gareth Williams, Arweinydd Tim Safonau Tai E-bost: GajWilliams@sirgar.gov.uk.

Agenda items