Manylion y mater

Cofnodion ar gyfer nod:-

· Y Panel Grantiau

· Y Gr?p Llywodraethu Corfforaethol

· Y Gr?p Llywio Rheoli Risg

Math o benderfyniad: Non-key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 26/10/2022

Angen penderfyniad: 14 Gorff 2023 Yn ôl Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Helen Pugh, Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth Ariannol E-bost: HLPugh@carmarthenshire.gov.uk.