Manylion y mater

ADOLYGIADAU DATBLYGIAD PERSONOL - Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM DRAFODAETHAU AG ARWEINWYR GRWP

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y drafodaeth rhwng Dysgu a Datblygu Corfforaethol ac Arweinwyr Gr?p ynghylch gofynion datblygu blynyddol yr Aelodau

Math o benderfyniad: Non-key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 25/10/2022

Angen penderfyniad: 24 Tach 2023 Yn ôl Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Hayley Daniels, Ymgynghorydd Datblygu Corfforaethol E-bost: HMDaniels@carmarthenshire.gov.uk.