Manylion y mater

ADRODDIAD BLYNYDDOL 2022/23 CYNGOR SIR CAERFYRDDIN YNGHYLCH EI SWYDDOGAETH GRAFFU

Ystyried golwg gyffredinol ar Swyddogaeth Graffu y Cyngor a gwaith y Pwyllgorau Craffu perthnasol yn ystod blwyddyn y cyngor

Math o benderfyniad: Non-key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 25/10/2022

Angen penderfyniad: 7 Medi 2022 Yn ôl Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Gaynor Morgan, Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd E-bost: GMorgan@carmarthenshire.gov.uk Tel: 01267 224026.