Manylion y mater

ADRODDIAD MONITRO YNGHYLCH CYLLIDEB REFENIW Y CYNGOR

Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet am y sefyllfa gyllidebol fel yr oedd ar 31 Hydref 2022, o ran 2022/23.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: Wedi ei ddileu

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/10/2022

Adran: Gwasanaethau Corfforaethol

Agenda items