Hanes y mater

I YSTYRIED APÊL GAN YMGEISYDD FKJ YN ERBYN PENDERFYNIAD YR AWDURDOD SEF PEIDIO Â DARPARU CLUDIANT AM DDIM I'R YSGOL