Penderfyniadau

Use the below search options at the bottom of the page to find information regarding recent decisions that have been taken by the council’s decision making bodies.

Alternatively you can visit the officer decisions page for information on officer delegated decisions that have been taken by council officers.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
CRONFA ARGYFWNG AR GYFER BYSIAU - CRONFA BONTIO AR GYFER BYSIAU ref: 6123/06/202301/07/2023Y cais i alw i mewn wedi dod i ben
CYFEDDU ADEILADAU A SAFLEOEDD AR GYFER DARPARU LLETY TAI O DAN RAN II O DDEDDF TAI 1985 ref: 5810/03/202318/03/2023Y cais i alw i mewn wedi dod i ben