Teitl Notice published Urgent? Statws Angen penderfyniad
STRATEGAETH TOILEDAU LLEOL08/06/2023For Determination17/06/2024
CARMARTHENSHIRE COUNTY COUNCIL’S STRATEGY FOR TREES AND WOODLAND01/02/2024For Determination04/2024
RENEWABLE ENERGY FUND FOR COMMUNITIES01/02/2024For Determination29/04/2024
ADOLYGIAD GWASTRAFF SWMPUS08/06/2023For Determination25/03/2024
DIWEDDARIAD Y STRATEGAETH WASTRAFF08/06/2023For Determination15/04/2024
CYNLLUN RHEOLI PERYGL LLIFOGYDD-208/06/2023For Determination28/02/2024
CANLLAWIAU CYNLLUNIO ATODOL - CYNLLUN DATBLYGU LLEOL DIWYGIEDIG SIR GAERFYRDDIN 2018 - 203308/06/2023For Determination13/05/2024
CYNLLUN GWEITHREDU GWASANAETHAU PLANT01/02/2024For Determination16/09/2024
STRATEGAETH GWEITHLU 2023 - 202603/04/2023For Determination29/04/2024
CYNLLUN STRATEGOL YNGHYLCH RHEOLI EIN TIR AR GYFER PRYFED PEILLIO YN SIR GAERFYRDDIN03/04/2023For Determination25/03/2024
CYNLLUN CYMHELLIANT I DENANTIAID03/04/2023For Determination29/04/2024
PRYDLES HEN LYS CASTELL-NEWYDD EMLYN01/02/2024For Determination29/04/2024
RHAGLEN DEFNYDD TIR STRATEGOL 2023-202401/02/2024For Determination04/03/2024
ADRODDIAD BLYNYDDOL Y CYNGOR 2023-2401/02/2024For Determination18/11/2024
ADRODDIAD BLYNYDDOL YNGYLCH RHEOLI'R TRYSORLYS A DANGOSYDD DARBODAETH EBRILL 2023-202401/02/2024For Determination16/09/2024
DIWEDDARU RHAGLEN GYFALAF 2024/2501/02/2024For Determination18/11/2024
ADRODDIAD MONITRO YNGHYLCH CYLLIDEB REFENIW Y CYNGOR01/02/2024For Determination18/11/2024
DIWEDDARU RHAGLEN GYFALAF 2024/2501/02/2024For Determination30/09/2024
STRATEGAETH GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 10 MLYNEDD (ÔL-YMGYNGHORIAD)02/03/2023For Determination16/09/2024
STRATEGAETH FARCHOGAETH21/10/2022For Determination04/11/2024
ADRODDIAD CHWARTEROL YNGYLCH RHEOLI'R TRYSORLYS A DANGOSYDD DARBODAETH EBRILL 1AF 2023 I RHAGFYR 31AIN 202301/02/2024For Determination04/03/2024
ADRODDIAD MONITRO YNGHYLCH CYLLIDEB REFENIW Y CYNGOR01/02/2024For Determination30/09/2024
CYFRADDAU BUSNES - CYNLLUN RHYDDHAD ARDRETHI MANWERTHU, HAMDDEN A LETYGARWCH 2024/2501/02/2024For Determination18/03/2024
POLISI CODI TÂL AR GYFER GWASANAETHAU GOFAL CYMDEITHASOL - DIWYGIADAU I'R POLISI PRESENNOL01/02/2024For Determination04/03/2024
CANOLFAN ADDYSG AWYR AGORED PENTYWYN01/02/2024For Determination18/03/2024
CYNLLUN CYFIAWNDER IEUENCTID15/12/2023For Determination25/03/2024
CYNLLUN YNNI ARDAL LEOL12/10/2023For Determination29/04/2024
STRATEGAETH GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 10 MLYNEDD15/12/2023For Determination03/06/2024
LLAWLYFR CYNNAL A CHADW Y CYNLLUN RHEOLI ASEDAU PRIFFYRDD15/12/2023For Determination03/2024
STRATEGAETH CYNGOR SIR CAERFYRDDIN AR GYFER COED A CHOETIRIROEDD15/12/2023For Determination03/2024
BLAENGYNLLUN DEDDF YR AMGYLCHEDD CYNGOR SIR CAERFYRDDIN 2020-202215/12/2023For Determination03/2024
CYFRADDAU BUSNES – CYNLLUN RHYDDHAD ARDRETHI MANWERTHU, HAMDDEN A LETYGARWCH 2024/2512/10/2023For Determination25/03/2024
CYNLLUN YR YSTÂD WLEDIG15/12/2023For Determination04/03/2024
CANLLAWIAU CYNLLUNIO ATODOL - CYNLLUN DATBLYGU LLEOL DIWYGIEDIG SIR GAERFYRDDIN 2018 - 203312/10/2023For Determination18/03/2024
YMGYNGHORIAD AR Y GYLLIDEB REFENIW16/11/2023For Determination28/02/2024
ADRODDIAD BLYNYDDOL Y CYNLLUN RHEOLI ASEDAU PRIFFYRDD15/12/2023For Determination03/2024
STRATEGAETH TAI 10 MLYNEDD (ÔL-YMGYNGHORIAD)15/12/2023For Determination15/07/2024
STRATEGAETH TAI 10 MLYNEDD15/12/2023For Determination25/03/2024
DIWEDDARIAD RHAGLEN GYFALAF 2023/2415/12/2023For Determination13/05/2024
ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB REFENIW Y CYNGOR15/12/2023For Determination13/05/2024
DEFNYDDIAU CANOL TREF AMGEN10/07/2023For Determination29/04/2024
ADRODDIAD MONITRO YNGHYLCH CYLLIDEB REFENIW Y CYNGOR15/12/2023For Determination18/03/2024
DIWEDDARIAD RHAGLEN GYFALAF 2023/2415/12/2023For Determination18/03/2024
PERFORMANCE MONITORING REPORT - QUARTER 331/01/2024For Determination29/04/2024
ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2023/2431/01/2024For Determination13/05/2024
ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2023/2431/01/2024For Determination19/02/2024
POLISI RHEOLI'R TRYSORLYS A STRATEGAETH 2024/2515/09/2023For Determination19/02/2024
RHAGLEN GYFALAF PUM MLYNEDD 2024/25 - 2028/2915/09/2023For Determination28/02/2024
YMGYNGHORI YNGHYLCH STRATEGAETH Y GYLLIDEB REFENIW 2024/25 TO 2026/2731/01/2024For Determination19/02/2024
ADRODDIAD BLYNYDDOL DIOGELU RHANBARTHOL31/01/2024For Determination25/03/2024
THE MID & WEST WALES SAFEGUARDING CHILDREN & ADULTS BOARDS ANNUAL REPORT 2022-202331/01/2024For Determination29/04/2024
ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2023/2431/01/2024For Determination13/05/2024
ADRODDIAD DIOGELU BLYNYDDOL15/12/2023For Determination21/03/2024
ADRODDIAD MONITRO PERFORMIAD CHWARTER 331/01/2024For Determination29/04/2024
CYNLLUN GWEITHREDU GWASANAETHAU PLANT31/01/2024For Determination29/04/2024
ADRODDIAD MONITRO REFENIW A CHYFALAF31/01/2024For Determination25/03/2024
STRATEGAETH GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 10 MLYNEDD (ÔL YMGYNGHORIAD)31/01/2024For Determination18/03/2024
CYMORTH CYMUNEDOL A SEIBIANNAU BYR I BLANT ANABL31/01/2024For Determination15/04/2024
Performance Monitoring Report Quarter 328/01/2024For Determination29/04/2024
ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB REFENIW Y CYNGOR28/01/2024For Determination13/05/2024
STRATEGAETH GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 10 MLYNEDD15/09/2023For consultation18/03/2024
ADRODDIAD MONITRO PERFFORMIAD - CHWARTER 3 2023/2416/11/2023For Determination29/04/2024
STRATEGAETH 10 MLYNEDD TAI22/11/2023For Determination25/03/2024
ADRODDIAD DIWEDDARU DYRANNU TAI CYMDEITHASOL BRYS AR WEITHREDIAD Y POLISI DYRANNU NEWYDD (MONITRO)16/11/2023For Determination18/03/2024
Diweddariad ar y Cynllun Archwilio03/09/2023For Determination15/12/2023
Cynllun Archwilio Mewnol - Diweddariad ar Gynnydd03/09/2023For Determination15/12/2023
Derbyn Cofnodion Grwpiau Perthnasol i'r Pwyllgor Llywodraethu & Archwilio03/09/2023For Determination15/12/2023
Datganiad Cyfrifon Cyngor Sir Gaerfyrddin03/09/2023For Determination30/11/2023
Darparu Argymhellion Allanol - Adroddiad Cynnydd03/09/2023For Determination15/12/2023
Adroddiad Blynyddol Cyngor Sir Gaerfyrddin03/09/2023For Determination29/09/2023
Llythyr yr Ombwdsmon03/09/2023For Determination29/09/2023
Adroddiad Cwynion Blynyddol 2022/2303/09/2023For Determination29/09/2023
Cofrestr Risg Corfforaethol03/09/2023For Determination29/09/2023
Adroddiad Blynyddol Gwrth-Dwyll a Gwrth-Lygredd03/09/2023For Determination29/09/2023
Ymholiadau Archwilio i'r rhai sy'n Gyfrifol am Lywodraethu - Cronfa Bensiwn Dyfed03/09/2023For Determination29/09/2023
Ymholiadau Archwilio i'r rhai sy'n Gyfrifol am Lywodraethu - Cyngor Sir Gaerfyrddin03/09/2023For Determination29/09/2023
Datganiad Cyfrifyddu Harbwr Porth Tywyn03/09/2023For Determination29/09/2023
Datganiad Cyfrifon Cronfa Bensiwn Dyfed03/09/2023For Determination29/09/2023
Datganiad Cyfrifon Cyngor Sir Gaerfyrddin03/09/2023For Determination29/09/2023
Llythyr Cynrychiolaeth - Cronfa Bensiwn Dyfed03/09/2023For Determination29/09/2023
Llythyr Cynrychiolaeth - Cyngor Sir Gaerfyrddin03/09/2023For Determination29/09/2023
Ffurflen Blynyddol - Harbwr Porth Tywyn03/09/2023For Determination29/09/2023
Datganiadau Ariannol – Adroddiad ISA260 ar gyfer Cyngor Sir Gaerfyrddin03/09/2023For Determination29/09/2023
Diweddariad ar y Cynllun Archwilio03/09/2023For Determination29/09/2023
Cynllun Archwilio Mewnol - Diweddariad ar Gynnydd03/09/2023For Determination29/09/2023
Derbyn Cofnodion Grwpiau Perthnasol i'r Pwyllgor Llywodraethau & Archwilio03/09/2023For Determination29/09/2023
Datganiad Llywodraethu Blynyddol Cyngor Sir Gaerfyrddin03/09/2023For Determination29/09/2023
Datganiadau Ariannol – Adroddiad ISA260 ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed03/09/2023For Determination29/09/2023
Adolygiad o'r Camau Gweithredu31/08/2023For Determination11/12/2023
Adolygiad o'r Camau Gweithredu31/08/2023For Determination18/09/2023
Adolygiad o'r Camau Gweithredu31/08/2023For Determination04/03/2024
Adolygiad o'r Hyfforddiant Côd Ymddygiad Blynyddol31/08/2023For Determination18/09/2023
Adroddiad Blynyddol yr Ombwdsmon31/08/2023For Determination18/09/2023
Blaengynllun Gwaith31/08/2023For Determination04/03/2024
Data Blynyddol am y Côd Ymddygiad31/08/2023For Determination18/09/2023
Dyletswyddau Arweinwyr y Grwpiau31/08/2023For Determination11/12/2023
Hyfforddiant Côd Ymddygiad31/08/2023For Determination04/03/2024
Data ynghylch y Côd Ymddygiad31/08/2023For Determination04/03/2024
Protocol ar gyfer Delio â Chwynion Lefel Isel o Ran y Côd31/08/2023For Determination11/12/2023
Ceisiadau am Ollyngiad31/08/2023For Determination
Gwrandawiadau Disgyblu31/08/2023For Determination
ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD23/08/2023For Determination07/09/2023
ADOLYGIADAU DATBLYGIAD PERSONOL - Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM DRAFODAETHAU AG ARWEINWYR GRWP25/10/2022For Determination24/11/2023
RHAGLEN DATBLYGU AELODAU 2022/2325/10/2022For Determination24/11/2023
ADRODDIADAU BLYNYDDOL AC ATEGOL PANELANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL25/10/2022For Determination20/03/2024
ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT PANEL ANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL25/10/2022For Determination24/11/2022
ADNODDAU I GYFLAWNI SWYDDOGAETHAU'R GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD25/10/2022For Determination14/06/2024
ADRODDIAD BLYNYDDOL 2022/23 CYNGOR SIR CAERFYRDDIN YNGHYLCH EI SWYDDOGAETH GRAFFU25/10/2022For Determination07/09/2022