Teitl Notice published Urgent? Statws Angen penderfyniad
BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS SIR GAR02/03/2023For Determination19/04/2023
STRATEGAETH GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 10 MLYNEDD (ÔL-YMGYNGHORIAD)02/03/2023For Determination18/09/2023
ADRODDIAD BLYNYDDOL CYFARWYDDWR STATUDOL Y GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 2022/2302/03/2023For Determination04/09/2023
STRATEGAETH GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 10 MLYNEDD (CYN-YMGYNGHORI)02/03/2023For Determination05/06/2023
Polisi Enwi Strydoedd a Rhifo Eiddo02/02/2023For Determination22/05/2023
Cynllun Noddi Cylchfannau02/02/2023For Determination22/05/2023
Polisi Dyfarnu Grantiau23/12/2022For Determination24/04/2023
Cynllun Gweithredu Trechu Tlodi23/12/2022For Determination24/04/2023
Cynllun Cydnabod Gweithwyr Amddiffyn23/12/2022For Determination24/04/2023
Strategaeth Hyrwyddo’r Iaith Gymraeg 2023-2823/12/2022For Determination24/04/2023
Cynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr 2023-2823/12/2022For Determination19/04/2023
CYNLLUN RHEOLI STRATEGOL Y GWASANAETH GLANHAU23/12/2022For Determination22/05/2023
STRATEGAETH HAMDDEN, DIWYLLIANT A HAMDDEN AWYR AGORED – ERS YMGYNGHORI22/11/2022For Determination05/06/2023
Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM RAGLEN GYFALAF 2022/2321/10/2022For Determination27/11/2023
GWERTHUSO AROLYGIADAU ESTYN AR DRAWS YSGOLION SIR GAERFYRDDIN, UNEDAU CYFEIRIO DISGYBLION A LLEOLIADAU ARBENIGOL.21/10/2022For Determination24/04/2023
POLISI DIGOLLEDU TENANTIAID21/10/2022For Determination24/04/2023
POLISI CODI TÂL AR DENANTIAID21/10/2022For Determination24/04/2023
YR ADRODDIAD BLYNYDDOL AR GYFER Y CYNLLUN STRATEGOL CYMRAEG MEWN ADDYSG21/10/2022For Determination17/07/2023
GORCHYMYN DIOGELU MANNAU AGORED CYHOEDDUS - CRYFHAU MESURAU RHEOLI CYSYLLTIEDIG Â CH?N21/10/2022Item Deferred12/12/2022
ARFARNIADAU O ARDALOEDD CADWRAETH21/10/2022For Determination24/04/2023
STRATEGAETH FARCHOGAETH21/10/2022For Determination11/12/2023
STRATEGAETH SEILWAITH GWEFRU CERBYDAU TRYDAN, ADOLYGIAD DEUDDEG MIS21/10/2022For Determination24/04/2023
ADRODDIAD BLYNYDDOL YNGHYLCH RHEOLI'R TRYSORLYS A DANGOSYDDION DARBODAETH 2022/202321/10/2022For Determination04/09/2023
CYNNIG AMGEN I ADDYSG AWYR AGORED21/10/2022For Determination05/06/2023
Archwilio Cymru - · Cynllun Archwilio - y wybodaeth ddiweddaraf26/10/2022For Determination16/12/2022
Llythyr Archwiliad Blynyddol - Cyngor Sir Caerfyrddin26/10/2022For Determination17/03/2023
Cofnodion ar gyfer nod:-26/10/2022For Determination14/07/2023
Cynlluniau Archwilio, gan gynnwys gwybodaeth am ffioedd26/10/2022For Determination14/07/2023
Adroddiad Archwilio Blynyddol26/10/2022For Determination14/07/2023
Archwilio Cymru - · Cynllun Archwilio - y wybodaeth ddiweddaraf26/10/2022For Determination14/07/2023
Adroddiad Cynnydd - Adolygiad o'r Gwasanaethau Gwastraff26/10/2022For Determination16/12/2022
Adroddiad Cynnydd - Adolygiad o'r Gwasanaethau Cynllunio26/10/2022For Determination16/12/2022
Adroddiad Cynnydd - Cyflawni Argymhellion Archwilio Mewnol26/10/2022For Determination17/03/2023
Adroddiad Cynnydd - Cyflawni Argymhellion Archwilio Allanol26/10/2022For Determination16/12/2022
Cynllun Archwilio Mewnol - y wybodaeth ddiweddaraf26/10/2022For Determination14/07/2023
Cynllun Archwilio Mewnol - y wybodaeth ddiweddaraf26/10/2022For Determination17/03/2023
Cynllun tair blynedd dangosol Archwilio Mewnol26/10/2022For Determination17/03/2023
Cynllun Archwilio Mewnol - y wybodaeth ddiweddaraf26/10/2022For Determination16/12/2022
ADOLYGIADAU DATBLYGIAD PERSONOL - Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM DRAFODAETHAU AG ARWEINWYR GRWP25/10/2022For Determination09/06/2023
RHAGLEN DATBLYGU AELODAU 2022/2325/10/2022For Determination21/03/2023
ADRODDIADAU BLYNYDDOL AC ATEGOL PANELANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL25/10/2022For Determination21/03/2023
ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT PANEL ANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL25/10/2022For Determination24/11/2022
ADNODDAU I GYFLAWNI SWYDDOGAETHAU'R GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD25/10/2022For Determination24/11/2022
ADRODDIAD BLYNYDDOL 2021/22 CYNGOR SIR CAERFYRDDIN YNGHYLCH EI SWYDDOGAETH GRAFFU25/10/2022For Determination24/11/2022
ADRODDIAD BLYNYDDOL PWYLLGOR Y GWASANAETHAU<br/>DEMOCRATAIDD 2021/2225/10/2022For Determination24/11/2022