Manylion cyswllt

Cyd-Bwyllgor Dinas-Ranbarth Bae Abertawe (Gweler wefan Cyngor Abertawe am cyfarfodydd a gynhalwyd ar ol y 1af o Fehefin 2019)

Cyng. Rob Stewart

52 Denbigh Crescent
Morriston
Swansea
SA6 6TH

01792 549417

Cllr.Rob.Stewart@swansea.gov.uk

Cyng. Rob Jones


01639 681253

cllr.r.g.jones@npt.gov.uk

Cyng. David Simpson

Oakdale House
Gower Villa Lane
Clunderwen
Sir Benfro
SA66 7NL

07836 593715

Cllr.david.simpson@pembrokeshire.gov.uk

Cyng. Emlyn Dole

Fferm Capel Ifan
Pontyberem
Llanelli
Carmarthenshire
SA15 5HF

01269 870239

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Emlyn Dole fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Emlyn Dole fel ffeil CSV

EDole@sirgar.gov.uk

Professor Andrew Davies

(Ni roddir cyfeiriad)

Edward Tomp

(Ni roddir cyfeiriad)

Yr Athro Medwin Hughes

(Ni roddir cyfeiriad)

Yr Athro Iwan Davies

(Ni roddir cyfeiriad)

Judith Hardisty

(Ni roddir cyfeiriad)