Rhestr Bostio

Cyd-Bwyllgor Dinas-Ranbarth Bae Abertawe (Gweler wefan Cyngor Abertawe am cyfarfodydd a gynhalwyd ar ol y 1af o Fehefin 2019)

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

To use this information as a mail merge in a Microsoft Word document, copy and paste all the names and addresses including the headings 'Name, Address1 etc' into a Word document. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Name, Address1, Address2, Address3, Address4, Postcode, Phone, Mobile, Email
Cyng. Rob Stewart, 52 Denbigh Crescent, Morriston, Swansea, , SA6 6TH, 01792 549417, , Cllr.Rob.Stewart@swansea.gov.uk
Cyng. Rob Jones, , , , , , , 01639 681253, , cllr.r.g.jones@npt.gov.uk
Cyng. David Simpson, Oakdale House, Gower Villa Lane, Clunderwen, Sir Benfro, SA66 7NL, 07836 593715, , Cllr.david.simpson@pembrokeshire.gov.uk
Cyng. Emlyn Dole, Fferm Capel Ifan, Pontyberem, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 5HF, 01269 870239, , EDole@sirgar.gov.uk
Professor Andrew Davies, (Ni roddir cyfeiriad)
Edward Tomp, (Ni roddir cyfeiriad)
Yr Athro Medwin Hughes, (Ni roddir cyfeiriad)
Yr Athro Iwan Davies, (Ni roddir cyfeiriad)
Judith Hardisty, (Ni roddir cyfeiriad)