Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Bryan Davies 0
Cyng. Michelle Donoghue 4
Cyng. Philip Warlow 4
Cyng. Janet Williams  4
Cyng. Alex Evans 4
Cyng. Crish Davies 2
Cyng. Hefin Jones 4
Cyng. Fiona Walters 3
Cyng. Denise Owen 4
Cyng. Meinir James 4
Cyng. John Jenkins 0
Cyng. Tyssul Evans 3
Cyng. Jane Tremlett 4
Cyng. Peter Hughes Griffiths 1
Cyng. Alun Lenny 1
Cyng. Louvain Roberts 2
Cyng. Gareth John 4
Cyng. Karen Davies 3