Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyfarfod Penderfyniadau Dirprwy Arweinydd y Cyngor, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Mair Stephens 1