Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Is-Bwyllgor Trwyddedu A, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cyng. Alex Evans 0
Cyng. Peter Cooper 1
Cyng. Mansel Charles 1
Cyng. Tyssul Evans 1
Cyng. Ken Howell 1
Cyng. Suzy Curry 0