Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Liam Bowen 1
Cyng. Kim Broom 1
Cyng. Deryk Cundy 1
Cyng. Arwel Davies 1
Anthony Enoch 1
Cyng. John Jenkins 1
Cyng. Betsan Jones 1
Cyng. Dot Jones 1
Cyng. Gary Jones 1
Vera Kenny 1
Cyng. Jean Lewis 1
Cyng. Shahana Najmi 0
Cyng. Darren Price 1
Rev. Delyth Richards 0
Cyng. Emlyn Schiavone 1
Cyng. Bill Thomas 0
Cyng. Edward Thomas 1
Cyng. Dorian Williams 1