Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Felicity Healey-Benson 0
Cyng. John Jenkins 2
Cyng. Sue Allen 2
Cyng. Mansel Charles 1
Cyng. Deryk Cundy 1
Cyng. Sharen Davies 0
Cyng. Jean Lewis 2
Cyng. Darren Price 2
Cyng. Edward Thomas 2
Vera Kenny 2
Cyng. Dorian Williams 1
Cyng. Betsan Jones 2
Cyng. Arwel Davies 1
Cyng. Bill Thomas 0
Cyng. Gary Jones 1
Cyng. Rob James 2
Cyng. Shahana Najmi 1
Cyng. Dot Jones 1
Cyng. Liam Bowen 1
Cyng. Emlyn Schiavone 2
Cyng. Kim Broom 2
Rev. Delyth Richards 0
Anthony Enoch 2