Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. John Prosser

Ystadegau mynychu Cyng. John Prosser
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:7
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   86%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   14%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. John Prosser
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
14/07/2021, 10:00 Cyngor Sir ,14/07/2021, 10:00 Yn bresennol
15/09/2021, 10:00 Cyngor Sir ,15/09/2021, 10:00 Yn bresennol
13/10/2021, 10:00 Cyngor Sir ,13/10/2021, 10:00 Yn bresennol
10/11/2021, 10:00 Cyngor Sir ,10/11/2021, 10:00 Yn bresennol
18/06/2021, 10:00 Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys ,18/06/2021, 10:00 Disgwyliedig
30/07/2021, 10:00 Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys ,30/07/2021, 10:00 Yn bresennol
05/11/2021, 10:30 Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys ,05/11/2021, 10:30 Disgwyliedig
21/07/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ,21/07/2021, 10:00 Yn bresennol
20/10/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ,20/10/2021, 10:00 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr. Dot Jones