Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Elwyn Williams

Ystadegau mynychu Cyng. Elwyn Williams
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:19
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 19   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Elwyn Williams
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
09/11/2021, 14:00 Bwrdd Pensiwn ,09/11/2021, 14:00 Yn bresennol
28/07/2021, 10:00 Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru ,28/07/2021, 10:00 Yn bresennol
22/09/2021, 10:00 Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru ,22/09/2021, 10:00 Yn bresennol
01/12/2021, 10:00 Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru ,01/12/2021, 10:00 Yn bresennol
14/07/2021, 10:00 Cyngor Sir ,14/07/2021, 10:00 Yn bresennol
15/09/2021, 10:00 Cyngor Sir ,15/09/2021, 10:00 Yn bresennol
13/10/2021, 10:00 Cyngor Sir ,13/10/2021, 10:00 Yn bresennol
10/11/2021, 10:00 Cyngor Sir ,10/11/2021, 10:00 Yn bresennol
08/12/2021, 10:00 Cyngor Sir ,08/12/2021, 10:00 Yn bresennol
07/07/2021, 14:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu A ,07/07/2021, 14:00 Disgwyliedig
16/11/2021, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu A ,16/11/2021, 10:00 Yn bresennol
01/07/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau ac Adfywio ,01/07/2021, 10:00 Yn bresennol fel dirprwy
21/07/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ,21/07/2021, 10:00 Yn bresennol
20/10/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ,20/10/2021, 10:00 Yn bresennol
08/10/2021, 10:00 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed ,08/10/2021, 10:00 Yn bresennol
03/12/2021, 10:00 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed ,03/12/2021, 10:00 Yn bresennol
16/07/2021, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,16/07/2021, 10:00 Yn bresennol
24/09/2021, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,24/09/2021, 10:00 Yn bresennol
12/10/2021, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,12/10/2021, 10:00 Yn bresennol
13/07/2021, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,13/07/2021, 10:00 Yn bresennol
23/09/2021, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,23/09/2021, 10:00 Yn bresennol