Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Elwyn Williams

Ystadegau mynychu Cyng. Elwyn Williams
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:23
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 5   22%
Present, as expected, virtual:17   74%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   4%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Elwyn Williams
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
22/01/2024, 14:30 Bwrdd Pensiwn Cronfa Bensiwn Dyfed ,22/01/2024, 14:30 Yn bresennol
13/12/2023, 10:00 Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru ,13/12/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
13/03/2024, 14:00 Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru ,13/03/2024, 14:00 Yn bresennol
24/01/2024, 10:00 Cyngor Sir ,24/01/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
28/02/2024, 10:00 Cyngor Sir ,28/02/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
06/03/2024, 10:00 Cyngor Sir ,06/03/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
08/05/2024, 10:00 Cyngor Sir ,08/05/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
22/05/2024, 10:00 Cyngor Sir ,22/05/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
27/03/2024, 14:00 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed ,27/03/2024, 14:00 Yn bresennol
07/12/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,07/12/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
19/12/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,19/12/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
01/02/2024, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,01/02/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
29/02/2024, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,29/02/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
12/03/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,12/03/2024, 13:00 Yn bresennol
28/03/2024, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,28/03/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
09/04/2024, 12:00 Pwyllgor Cynllunio ,09/04/2024, 12:00 Yn bresennol
25/04/2024, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,25/04/2024, 10:00 Yn bresennol
23/05/2024, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,23/05/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
15/12/2023, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,15/12/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
08/03/2024, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,08/03/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
12/12/2023, 14:00 Pwyllgor Trwyddedu ,12/12/2023, 14:00 Present, as expected, virtual
23/01/2024, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,23/01/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
05/03/2024, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,05/03/2024, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
18/04/2024, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,18/04/2024, 10:00 Present, as expected, virtual