Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Alex Evans

Ystadegau mynychu Cyng. Alex Evans
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:20
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   45%
Present, as expected, virtual:11   55%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Alex Evans
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
13/09/2023, 10:00 Cyngor Sir ,13/09/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
11/10/2023, 10:00 Cyngor Sir ,11/10/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
08/11/2023, 10:00 Cyngor Sir ,08/11/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
06/12/2023, 10:00 Cyngor Sir ,06/12/2023, 10:00 Yn bresennol
24/01/2024, 10:00 Cyngor Sir ,24/01/2024, 10:00 Yn bresennol
15/11/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,15/11/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
04/10/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,04/10/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
28/11/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,28/11/2023, 10:00 Yn bresennol
18/12/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,18/12/2023, 14:00 Yn bresennol
25/01/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,25/01/2024, 10:00 Yn bresennol
18/10/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,18/10/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
12/12/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,12/12/2023, 10:00 Yn bresennol
31/01/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,31/01/2024, 14:00 Yn bresennol
29/09/2023, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,29/09/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
27/10/2023, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,27/10/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
15/12/2023, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,15/12/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
21/09/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,21/09/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
31/10/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,31/10/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
12/12/2023, 14:00 Pwyllgor Trwyddedu ,12/12/2023, 14:00 Yn bresennol
23/01/2024, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,23/01/2024, 10:00 Yn bresennol