Agenda

Draft Budget, Cabinet - Dydd Llun, 17eg Ionawr, 2022 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kevin Thomas  01267 224027

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

3.

LLOFNODI FEL COFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y BWRDD GWEITHREDOL A GYNHALWYD AR Y 20 RHAGFYR 2021 pdf eicon PDF 217 KB

4.

CWESTIYNAU Â RHYBUDD GAN YR AELODAU

5.

CWESTIYNAU A RHYBYDD GAN Y CYHOEDD

6.

CYNLLUN CYFLAWNI ECONOMAIDD RHANBARTHOL DE-ORLLEWIN CYMRU pdf eicon PDF 413 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

CYNLLUNIAU ADFER ECONOMAIDD CANOL Y PRIF DREFI - RHYDAMAN, CAERFYRDDIN A LLANELLI pdf eicon PDF 325 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

STRATEGAETH CYLLIDEB REFENIW 2022/23 i 2024/25 pdf eicon PDF 540 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

RHAGLEN GYFALAF PUM MLYNEDD (CRONFA'R CYNGOR) - 2022/23 - 2026/27 pdf eicon PDF 453 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB REFENIW Y CYNGOR pdf eicon PDF 554 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

DIWEDDARU RHAGLEN GYFALAF 2021/22 pdf eicon PDF 371 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

ADRODDIAD CYNNYDD INTERIM Y STRATEGAETH TOILEDAU LLEOL pdf eicon PDF 406 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

NEWID POSIBL I BOLISI ADNEWYDDU'R SECTOR PREIFAT pdf eicon PDF 503 KB

14.

RHYBUDD GYNNIG A GYFEIRIWYD GAN Y CYNGOR AR Y 10FED O DACHWEDD 2021 - CLYMOG JAPAN pdf eicon PDF 501 KB

15.

RHYBUDD GYNNIG A GYFEIRIWYD GAN Y CYNGOR - 15FED O FEDI 2021 AWYRU MEWN YSGOLION pdf eicon PDF 554 KB

16.

UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYLCHIADAU ARBENNIG BENDERFYNU EI YSTYRIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL, 1972.