Agenda a Chofnodion

Rhith-Gyfarfod , Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor - Dydd Mercher, 5ed Awst, 2020 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kevin Thomas  01267 224027

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

2.

COFNOD PENDERFYNIADAU - 22AIN GORFFENNAF, 2020 pdf eicon PDF 64 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi cofnod penderfyniadau'r cyfarfod oedd wedi ei gynnal ar 22 Gorffennaf 2020, gan ei fod yn gywir.

3.

CYMORTH ARIANNOL O'R CRONFEYDD GRANTIAU CANLYNOL: GRONFA CYLLID A DARGEDIR pdf eicon PDF 138 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r ceisiadau canlynol am gymorth o'r Gronfa Cyllid a Dargedir yn amodol ar y telerau a'r amodau arferol ac ar y rhai a bennwyd yn yr adroddiad.

 

Gronfa Cyllid a Dargedir

YrYmgeisydd

Y Dyfarniad

Menter Bro Dinefwr

£20,000.00