Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor - Dydd Gwener, 19eg Tachwedd, 2021 9.30 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

2.

COFNOD PENDERFYNIADAU - 14EG MEDI 2021 pdf eicon PDF 301 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi cofnod penderfyniadau'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 14eg Medi, 2021, gan ei fod yn gywir.

3.

CYMORTH ARIANNOL O'R CRONFEYDD GRANTIAU CANLYNOL: GRONFA CYLLID A DARGEDIR , CRONFA BUDD CYMUNEDOL MYNYDD Y BETWS AR GRONFA TLODI BWYD pdf eicon PDF 259 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r ceisiadau canlynol am gymorth o Gronfa Cyllid a Dargedir, Cronfa'r Degwm ar Gronfa Tlodi Bwyd yn amodol ar y telerau a'r amodau arferol ac ar y rhai a bennwyd yn yr adroddiad:

 

GronfaCyllid a Dargedir

YrYmgeisydd

Y Dyfarniad

Llanarthne Village Hall

£20,000.00

 

Gronfa Budd Cymunedol Mynydd y Betws

YrYmgeisydd

Y Dyfarniad

The Hangout

£4,485.00

Betws Community Council

£15,000.00

Penygroes Memorial Hall & Institute

£8,290.80

Menter Cwm Gwendraeth Elli

£15,000.00

Cwmaman Town Council

£15,000.00

Parent Teacher Association, Ysgol Gymraeg Rhydaman

£8,816.50

 

Gronfa Tlodi Bwyd

YrYmgeisydd

Y Dyfarniad

CETMA

£7,230.00

Llandovery Youth and Community Centre

£3,976.40

Swper.box CIC

£6,230.89

South Cefncaeau (Ty Enfys) Family Centre

£1,483.97