Agenda a Chofnodion

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adfywio a Hamdden - Dydd Gwener, 10fed Mehefin, 2016 10.00 yb

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant.

 

2.

COFNOD PENDERFYNIADAU - 23 MAI 2016 pdf eicon PDF 286 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi'r cofnod penderfyniadau o'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Mai 2016 gan ei fod yn gofnod cywir.

 

3.

CYMORTH ARIANNOL O'R GRONFA GRANT GANLYNOL: CRONFA CYLLID A DARGEDIR pdf eicon PDF 234 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 PENDERFYNWYD

3.1 cymeradwyo'r cais canlynol am gymorth o'r Gronfa Cyllid a Dargedir yn amodol ar y telerau a'r amodau arferol ac ar y rhai a bennwyd yn yr adroddiad:-

Ymgeisydd                                                                                      Dyfarniad

Clwb Rygbi Crwydriaid Llanelli                                                            £20,000.00

 

3.2 gohirio ystyried y cais gan Fenter Cwm Gwendraeth Elli hyd nes y ceir sicrwydd pellach ynghylch cynaliadwyedd hirdymor prosiect Bywyd Bywiog.