Agenda a Chofnodion

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adfywio a Hamdden - Dydd Mercher, 30ain Mawrth, 2016 10.00 yb

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant.

 

2.

CYMERADWYO A LLOFNODI HYSBYSIAD PENDERFYNIAD Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR YR 16EG CHWEFROR, 2016 pdf eicon PDF 203 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi bod Cofnod Penderfyniadau'r cyfarfod oedd wedi'i gynnal ar 16eg Chwefror, 2016 yn gofnod cywir.

 

3.

CYMORTH ARIANNOL O GRONFA'R DEGWM. pdf eicon PDF 236 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r ceisiadau canlynol am gymorth o'r Gronfa Cyllid a Dargedir yn amodol ar y telerau a'r amodau arferol ac ar y rhai a bennwyd yn yr adroddiad:-

Yr Ymgeisydd                                                                              Y Dyfarniad

Pwyllgor Neuadd Llangathen                                                        £20,000.00

Mess up the Mess, Rhydaman                                                     £12,727.75

Cwmni Rheilffordd Gwili                                                               £13,197.00

Cyngor Cymuned Llannon                                                            £15,442.00

C13 [Y Lle]                                                                                    £10,000.00

Splat Development Cymru                                                            £11,000.00

Myddfai T? Talcen                                                                         £2,890.68

Cwmni Masnachu Myddfai                                                            £2,412.00

Amman Civic Hall Comm. Ventures Ltd.                                       £18,000.00

Neuadd Gyhoeddus ac Institiwt Brynaman                                   £10,249.32

The Tin Shed Experience, Talacharn                                            £5,000.00

Cyfoes                                                                                           £10,000.00