Agenda a Chofnodion

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adfywio a Hamdden - Dydd Iau, 8fed Hydref, 2015 9.00 yb

Lleoliad: The Chairman's Room, Town Hall, Llanelli

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant.

 

2.

CYMERADWYO A LLOFNODI HYSBYSIAD PENDERFYNIAD Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR YR 16EG MEDI, 2015.

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi Cofnod Penderfyniadau'r cyfarfod oedd wedi'i gynnal ar 16eg Medi, 2015, gan ei fod yn gywir. 

 

3.

Cymorth ariannol o'r gronfa grant ganlynol: Cronfa Cyllid a Dargedir a Grant Cronfa'r Degwm

Cofnodion:

PENDERFYNWYD

3.1 cymeradwyo'r ceisiadau canlynol am gymorth o'r Gronfa Cyllid a Dargedir yn amodol ar y telerau a'r amodau arferol ac ar y rhai a bennwyd yn yr adroddiad:-

Yr Ymgeisydd                                                               Y Dyfarniad

Eglwys Gymunedol Tywi                                                  £10,000.00

Ail Gyfle [Second Chance]                                               £20,000.00

Cymdeithas Ieuenctid a Phlant Sir Gaerfyrddin (CYCA)

£18,740.00

Hosbis Skandavale                                                           £20,000.00

3.2 cymeradwyo'r ceisiadau canlynol am gymorth o Gronfa'r Degwm yn amodol ar y telerau a'r amodau arferol ac ar y rhai a bennwyd yn yr adroddiad:-

Yr Ymgeisydd                                                               Y Dyfarniad

Sefydliad Neuadd Bentref Llanddarog                           £3,000.00

Eglwys Sant Ioan, Pontyberem                                        £3,000.00

Clwb Rygbi Crwydriaid Llanelli                                      £10,000.00   

3.3 cofnodi gwerthfawrogiad yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol o'r gwaith sy'n cael ei wneud gan sefydliadau ffydd a gwirfoddol a gofyn i Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymunedol ystyried trefnu digwyddiad addas i gydnabod eu cyfraniad.