Agenda a Chofnodion

THIS MEETING WILL NOT BE WEBCAST, Pwyllgor Penodi Aelodau - Dydd Iau, 30ain Mawrth, 2023 2.00 yp

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Nodyn: THIS MEETING WILL NOT BE WEBCAST 

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Cofnodion:

Ni chafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb. 

 

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant. 

 

3.

YSTYRIED PENODI'R CYNGHORYDD M. THOMAS YN LLE'R CYNGHORYDD D. JONES FEL AELOD O'R CYNGOR YMGYNGHOROL SEFYDLOG AR ADDYSG GREFYDDOL (CYSAG)

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL benodi'r Cynghorydd Michael Thomas yn lle'r Cynghorydd Dot Jones fel aelod o'r Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG).

4.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 4YDD TACHWEDD 2022 pdf eicon PDF 76 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4ydd Tachwedd, 2022 gan eu bod yn gywir.