Agenda

Cabinet - Dydd Llun, 11eg Hydref, 2021 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

Dogfennau ychwanegol:

3.

LLOFNODI FEL COFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y CABINET A GYNHALWYD AR Y 27AIN MEDI, 2021. pdf eicon PDF 422 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

CWESTIYNAU Â RHYBUDD GAN YR AELODAU.

Dogfennau ychwanegol:

5.

CWESTIYNAU A RHYBYDD GAN Y CYHOEDD.

Dogfennau ychwanegol:

6.

ADRODDIAD MONITRO BLYNYDDOL 2019/21 CYNLLUN DATBLYGU LLEOL MABWYSIEDIG SIR GAERFYRDDIN. pdf eicon PDF 356 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

STRATEGAETH WASTRAFF I'R DYFODOL. pdf eicon PDF 674 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

EFFAITH PWYSAU CENEDLAETHOL O RAN GOFAL CYMDEITHASOL YN SIR GAERFYRDDIN - ADRODDIAD CYFARWYDDWR STATUDOL Y GWASANAETHAU CYMDEITHASOL. pdf eicon PDF 567 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYLCHIADAU ARBENNIG BENDERFYNU EI YSTYRIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL, 1972.

Dogfennau ychwanegol: